הממונה על חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998, חל על חברת דואר ישראל בכפוף לסייגים שנקבעו בצו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם), התשנ"ט-1999.
 
בכול פניה ובקשה בנושא חוק חופש המידע, ניתן לפנות אל עו"ד יפה חובב, הממונה על יישום חוק חופש המידע בחברת דואר ישראל.  
 
ניתן לפנות לממונה על חופש המידע:
בפקס: 076-8872738 , או בדואר אלקטרוני mazkirut-lishca-mishpatit@postil.com.

אופן הגשת הבקשה

בעת הגשת בקשת המידע מומלץ לפרט ככל שניתן אודות המידע המבוקש.

על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

 1. הפניה צריכה להיות ממוענת אל "הממונה על חופש המידע" בדואר ישראל עו"ד יפה חובב.
 2. צירוף אסמכתא של תשלום אגרת הבקשה (ראה סעיף "אגרות" מטה) או מסמכים המעידים על פטור מאגרה, בהתאם לאמור בחוק.
 3. שם מלא של הפונה, כתובת מלאה, דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, לצורך בירורים ותאומים נדרשים.
 4. התחייבות מראש לשאת בהוצאות טיפול עד לסכום של 149 ₪, במידה ויידרש.

את הבקשה ניתן להגיש בדרכים הבאות:

 1. באמצעות דואר אלקטרוני mazkirut-lishca-mishpatit@postil.com.
 2. פקס שמספרו   076-8872738 .
 3. פניה בכתב לכתובת: דואר ישראל, הממונה על חופש המידע, הרכס 21, מודיעין, 7178437.
 4. באמצעות טופס מקוון של היחידה הממשלתית לחופש המידע בקישור הבא: https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il
 5. באמצעות "צור קשר" באתר חברת דואר ישראל.

אגרות

בהתאם להוראות החוק, בקשה במסגרת חופש המידע כרוכה בתשלום אגרה, פטור מאגרה יינתן בהתאם לזכאים לכך במסגרת החוק.

אופן תשלום האגרה

את האגרה ניתן לשלם באמצעות הפקדה לחשבון: בנק הדואר, מספר בנק 09, סניף 001, מספר חשבון  5322601 .

פירוט האגרות

 • אגרת בקשה חובה לתחילת טיפול על סך 20 ₪.
 • אגרת טיפול המחושבת עבור עבודה בפועל (כולל איתור מידע, מיון וטיפול)  30 ₪ בעבור כל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקה עבור הפקת המידע המבוקש לפי התעריף הבא : לכל עמוד צילום- 0.20 אג' לתקליטור מחשב- 2.5 ₪
 • התחייבות בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה עד 150 ₪.

 

דין וחשבון שנתי
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2023/2024-         מעודכן ליוני 2024 -    לחצו כאן
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2022/2023-         מעודכן ליוני 2023 -    לחצו כאן
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2021/2022 -        מעודכן ליוני  2022 -   לחצו כאן
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2020/2021 -        מעודכן ליוני  2021 -   לחצו כאן
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2019/2020 -        מעודכן ליוני  2020 -   לחצו כאן
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2018/2019 -        מעודכן ליולי  2019 -  לחצו כאן
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2017/2018 -        מעודכן למרץ 2018 -  לחצו כאן
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016/2017 -        מעודכן ליולי  2017 -   לחצו כאן
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2015/2016 -        מעודכן ליולי  2016 -   לחצו כאן
 • לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014/2015 -        מעודכן ליולי  2015 -   לחצו כאן

פתח צ'אט