הצהרת נגישות

גרסה 1/2023

 

הצהרת נגישות

חברת דואר ישראל בע"מ ערה לחשיבות ההנגשה של שירותיה לכלל הציבור, לרבות לאנשים עם מוגבלות ופועלת על פי הנחיות החוק והתקנות המגדירות את אופן ההנגשה.

חברת דואר ישראל פועלת להתאים את כל נכסיה ושירותיה ולהנגיש את כל יחידותיה, על מנת ליתן שירות טוב, מהיר ושווה לכלל הלקוחות, בהתאם לרוח החוק והוראותיו.

 

פטור מעמידה בתור

כל לקוח המבקש לקבל שירות יזמין תור ויגיע בשעה היעודה לו, באופן זה יובטח כי השירות יינתן באופן מהיר ויעיל.

חוק הנגישות מקנה פטור מעמידה בתור לאדם עם מוגבלות שלו תעודה המעידה על כך. בנוסף לחוק זה חוקק חוק אזרחים ותיקים הקובע כי אדם מעל גיל 80 יקבל שירות ללא תור במגבלות מסוימות, כך גם

לנשים בהריון.

שילוב ההוראות משלושה חוקים אלה ייצר סדר קדימות בתור על פיו ניתן השירות.

 

סדר קדימות בתור לאנשים עם מוגבלות ולאזרחים ותיקים:

1.  לקוח המבקש פטור מתור חייב להציג תעודה המעידה על זכותו:

  • ראשון יקבל שירות אדם עם מוגבלות המציג תעודת נכה עליה מצוין במפורש "פטור מעמידה בתור".
  • שני יקבל שירות אזרח ותיק (מעל גיל 80).
  • שלישי יקבל שירות אדם שהזמין תור מראש (מי שקבע תור באמצעות המרשתת, היישומון הטלפוני או מוקד השירות הטלפוני).
  • רביעית תקבל שירות לקוחה בהיריון המציגה אישור רפואי על כך – תקף רק לגבי יחידות דואר שלא ניתן לזמן אליהן תור מראש.
  • חמישי יקבל שירות כל אדם אחר.                                                                                                                                                                                                                                      

2.  חובה גם על מי שזכאי לפטור מתור מכל סיבה, להוציא מספר במכשיר ניהול התורים, ולגשת עם המספר אל פקיד האשנב.

 

פרסום

חברת דואר ישראל מפרסמת באתר החברה במרשתת (אינטרנט), והמידע זמין גם במוקד שירות הלקוחות הטלפוני 171, מידע פרטני לגבי מצב הנגישות בכל אחד מהסניפים וסוכנויות החברה וכן במרכזים

למסירת דברי דואר.

הפרסום כולל מידע בדבר: חניית נכים; הנמכת מדרכה בדרך אל היחידה; הפרשי גובה בדרך אל ובכניסה ליחידה; הכניסה ליחידה; קיום מכשיר עזר לשמיעה (לולאת השראה); עמדה אוטומטית לקבלת מספר

לתור ועמדה נגישה.

 

שלט קולי

בכל הסניפים והסוכנויות של חברת הדואר, בהם יש מערכת ניהול תורים ממוחשבת ועל כן ניתן להזמין אליהם תור, מותקן שלט קולי של חברת Right Hear.

השלט הקולי משדר לטווח של 15 מטרים אל מכשיר טלפון נייד ומודיע שהלקוח הגיע לסניף דואר בו יש מכשיר לניהול תורים ממנו יש לקחת מספר ומי שמתקשה שיבקש את עזרת הצוות.

 

הקראה

לקוח עם מגובלות המבקש הקראה של טופס או סיוע במילוי טפסים של הדואר, יקבל סיוע מפקיד השירות והמכירות באשנב, בהתאם להוראות התקנות.

 

מרכז חלוקה

מרכז חלוקה הינו צבר תאים בו לכל לקוח מוקצה תא אחד אישי ויעודי רק לו. תאי חלוקה משמשים תיבת מכתבים במקום תיבת מכתבים בבית הלקוח.

לקוח הזכאי לתא חלוקה ואשר מחמת מוגבלות לא יכול לעשות שימוש בתא שהוקצה לו, יפנה אל מנהל בית הדואר או מנהל הדוורים או הממונה על האזור או אל רכז הנגישות ויבקש לקבל תא חלוקה נגיש.

לקוח עם קושי או מגבלה בידיים, שאינו יכול לעשות שימוש בתא, יוצע לו להחליף את מנעול התא במנעול גדול.

ככל שאין תא נגיש פנוי או הפתרון לא מתאים לצרכי הלקוח יעשה מאמץ לצורך קביעת אופן קבלת דברי דואר בהליך קבוע ומסודר המתאים ללקוח.

 

הכשרת עובדים

עובדי חברת דואר ישראל הנותנים שירות לציבור עברו ועוברים סדנא בנושא נגישות הכוללת התנסות חווייתית.

 

אתר החברה

אתר חברת דואר ישראל במרשתת הונגש במטרה להקל על השימוש בו, וכן להפוך את המידע לזמין עבור אנשים עם מוגבלות. על מנת לאפשר גלישה בנוחות ובקלות. השימוש באתר ניתן באמצעות קורא מסך,

ניווט מקלדת, חדות צבעונית, צבעוניות חד-גוונית, חדות צבעים לטקסטים וחוסם הבהובים.

האתר משתמש בשירותי תוכנת ההנגשה לאתרי אינטרנט, למשתמשים עם מגבלות בשם User1st.

מערכת הנגישות של  User1st מאפשרת לאתר לעמוד בתקינה WCAG  2.0  ברמה AA  שנערך ע"י הארגון הבינלאומי W3C, ולקיים את הנדרש בהתייחס לסעיף האינטרנט בתקנות הנגישות לשירות ולפי

מגבלות היצרןUser1st , תנאי השימוש של User1st, ומחויבויות הלקוח מטעם User1st.

להנחיות מפורטות בדבר אופן השימוש בתוכנה ראו בסוף דף זה.

יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים, באתר, ייתכן ויתגלו חלקים או יכולות באתר שטרם הונגשו. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל

האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

פניות ובירורים בקשר לאתר במידה ונתקלתם בבעיה באתר, אנא דווח על התקלה בעזרת מנגנון ההתראות שנמצא בתפריט הנגישות, תחת לשונית המשוב.

ניתן לפנות ישירות לחברת התוכנה User1st, בדוא"ל.

 

רכז נגישות

ניתן לפנות אל רכז הנגישות בחברת דואר ישראל בע"מ עו"ד אילן שפירא.

ניתן לפנות באמצעות:

טלפון: 076-8871495

פקס:   076-8872694

דואל: negishut@postil.com

באמצעות האתר בכתובת WWW.ISRAELPOST.CO.IL  בלשונית שירותים ומידע – הצהרת נגישות.

 

שימוש בתוכנה

להלן פירוט על אופן השימוש בתוכנת ההנגשה. תוכנת ההנגשה של חברת User1st  מאפשרת תיקון של הקוד, התצורה והתוכן של האתר:

פרופיל \ יכולות של משתמשים המצריכים שימוש בקורא מסך לנוחיותך מספר יכולות:

טרם הפעלת התוכנה

בעת כניסה לעמוד ובראש העמוד, ישנן הנחיות לשימוש בתוכנה

אחרי הפעלת התוכנה בתוך העמוד עצמו יתווספו קיצורי דרך לראש העמוד

התוכנה תתריע בפניך בעת התחלת הפעלתה, בכל עמוד שיוצג בפניך, יש להמתין לסיום העלאת העמוד

בראש בעמוד שני תפרטים: מפת העמוד, ומפת האתר שתוכל לנווט ישירות לאזורים \ דפים הרצויים.

ניתן להשתמש בקיצורי מקלדת – ראה סעיף קיצורי מקלדת.

 

אחרי הפעלת פרופיל \ יכולות של משתמשים המצריכים בניווט מקלדת או עזרים המדמים מקלדת

בראש העמוד עצמו יתווספו קיצורי דרך, לחץ כפתור ה TAB לשם מציאתם

בראש בעמוד שני תפרטים: מפת העמוד, ומפת האתר שתוכל לנווט ישירות לאזורים \ דפים הרצויים.

המשך להשתמש בכפתור ה TAB לשם מעבר לאזור\רכיב הבא, SHIFT TAB יחדיו, לשם חזרה לאזור\רכיב קודם ו ENTER לשם הפעלה של רכיב או כניסה של אזור, לחץ על החצים לשם בחירה מאזור עם

בחירה מרובה ו SPACE  לשם בחירה.

התוכנה תתריע בפניך בעת התחלת הפעלתה, בכל עמוד שיוצג בפניך, יש להמתין לסיום העלאת העמוד

ניתן להשתמש בקיצורי מקלדת – ראה סעיף קיצורי מקלדת.

 

אחרי הפעלת פרופיל \ יכולות של משתמשים המצריכים שינויי צבעוניות

שינוי צבעים מונוכרומטי: צבעוניות האתר תשתנה בתום העלאת העמוד, שים לב שדבר זה יכול להועיל גם למשתמשים שמשתמשים בהיפוך הצבעים של Microsoft Desktop

שינוי צבעים בקונטרסטיות חדה, תשנה את חדות הצבעוניות, לעמוד בכל דרישות התקנות לזיהוי חד ערכי של רכיבים.

אחרי הפעלת פרופיל \ יכולות של משתמשים המצריכים עזרה

מידע נוסף יופיע על בהתמקדותך על רכיבים, לשם תיאור מהותו של הרכיב.

 

הערה: ביכולתך לבנות לעצמך את הפרופיל, ולא להסתמך על פרופיל קיים.

 

קיצורי מקלדת: לחיצה על מקש alt ולאחר מכן על המספר הרצוי.

0  – קיצור דרך לתפריט הנגישות

2 – קיצור דרך לאזור מרכזי בעמוד

3 – קיצור דרך לאזור מפת האתר

4 - קיצור דרך לאזור החיפוש

S - קיצור דרך למפת העמוד

בראש בעמוד שני תפרטים: מפת העמוד, ומפת האתר שתוכל לנווט ישירות לאזורים \ דפים הרצויים.

 


פתח צ'אט