הצהרת לקוחות לצורך תאימות מס FATCA

במסגרת יישום דרישות ה- Fatca   (Foreign Account Tax Compliance Act ודרישות ה-CRS 

(Common Reporting Standard) יש למלא מסמכי הצהרה על תושבויות / אזרחויות.

כבעל חשבון/מיופה כח/מורשה חתימה/ בעל שליטה  המחזיק חשבון בבנק הדואר (פרטי/תאגיד) עליך למלא טפסים רלוונטיים.

 

חשבון פרטי

ימלא טופס הצהרה על תושבויות 

בנוסף: במידה והינך בעל אזרחות / תושבות לצרכי מס בארה"ב – יש למלא טופס W9 

 

חשבון תאגיד

ימלא טופס הצהרת תאגיד 


את המסמכים יש להעביר לבנק הדואר באמצעות

פקס שמספרו : 02-5005300 

או באמצעות כתובת מייל:  Bankdoarmail@postil.com

או בכתובת: בנק הדואר, תחום לקוחות, רח' יפו 217 ירושלים 9199908.