דואר עוקב תנאי השירות

רישום לשירות "דואר עוקב" באמצעות האינטרנט מאפשר לך להפנות אל מענך החדש דברי דואר הנושאים את מענך הקודם ומועברים  באמצעות חברת דואר ישראל, שנשלחו בארץ בלבד בנוחות ובקלות ישר מהמחשב.

השירות כרוך בתהליך עבודה נוסף, המאריך את משך העברת דברי הדואר. על כן, מומלץ מאד להודיע על שינוי מענך לכל המתכתבים עמך ולא להסתפק בקבלת שירות זה בלבד.

לנוחותך הסבר הכולל הנחיות לרישום לשירות "דואר עוקב" באמצעות האינטרנט

 

תהליך הזמנת השירות יעשה באופן הבא:

  • ♦ יש למלא את טופס הזמנת שירות "דואר עוקב" לפחות שלושה שבועות לפני מועד המעבר למען החדש.
  • ♦ יש למלא את טופס הבקשה כולל כל שדות החובה (בלעדיהם לא ניתן לאשר את בקשת השירות).
  • ♦ לאחר שליחת טופס הבקשה ייבדקו פרטיה ואם לא קבלת בעבר שירות "דואר עוקב" מאותו המען, יישלח אליך מיידית למסך אישור קליטה ומספר אסמכתא לצורך מעקב.
  • ♦ מטעמי הגנה על פרטיותך, מספר ימים לאחר שנרשמת לשירות "דואר עוקב" באמצעות האינטרנט, יישלח מכתב למענך הישן. המכתב יכיל סיסמא ומספר אסמכתא אשר רק באמצעותם ניתן להפעיל את השירות סמוך לתאריך המעבר למענך החדש. אשר על כן, רצוי לבצע את אישור ההפעלה סמוך ככל האפשר למועד המעבר בפועל. השירות יינתן חינם במשך 4 חודשים ממועד הפעלתו.
  • ♦ ביום העסקים הבא לאחר מועד אישור הפעלת שירות "דואר עוקב" בידך, יופעל השירות ודברי הדואר יופנו ממענך הקודם למענך החדש.

 

דואר ישראל מבקש להגן על פרטיותך, ועל כן ניתן להזמין את שירות "דואר עוקב" באמצעות האינטרנט רק בהתאם לכללים הבאים:

הזמנת השירות חלה על דברי דואר המיועדים לאדם או למשפחה בלבד, להבדיל מבית עסק, תאגיד, או מוסד.

לא ניתן להזמין שירות "דואר עוקב" באמצעות האינטרנט בעבור בתי עסק, מוסדות, או תאגידים ולא ניתן להזמין את השירות באינטרנט במקרים בהם יש להציג מסמכים נוספים, צווים שיפוטיים ו/או ייפוי כוח כגון: שירות "דואר עוקב" להפניית דברי דואר של אדם שהלך לעולמו.

ניתן לבצע הפנייה מכתובת רגילה לכתובת רגילה, למעט כתובת שהיא תא דואר.

* לקוחות המעוניינים להזמין שירות "דואר עוקב" ונכללים בסייגים המפורטים בסעיפים 2-3 מוזמנים לבצע את בקשה ביחידות הדואר. ניתן למלא ולהדפיס טופס בקשה לשירות "דואר עוקב" ולהביאו ליחידת הדואר.

תנאי שירות "דואר עוקב" באמצעות האינטרנט:

ניתן לבקש שירות "דואר עוקב" עבור בני המשפחה, אשר גילם מעל 18, אם הם מתגוררים באותו מען ונושאים את שם המשפחה שלך. במקרה זה, יש לרשום, במקום המיועד את שמם הפרטי ומספר תעודת הזהות שלהם. אין צורך לרשום את פרטיהם של בני משפחה אשר גילם מתחת 18.

שירות "דואר עוקב" מיועד ללקוחות אשר שינו את מענם באורח קבוע. השירות אינו מיועד לנמענים המבקשים להפנות את דברי הדואר שלהם ממענם הקבוע למען אחר באופן זמני (לדוגמא: לרגל היעדרות זמנית מביתם). השירות ניתן לחידוש לתקופות קצובות בנות שישה (6) חודשים כל אחת. מחיר השירות משתנה בהתאם לתקופה.

אין לדואר ישראל אפשרות למלא בקשה לשירות "דואר עוקב" לדיירים במוסדות או מקומות בהם נמסרים דברי הדואר במרוכז, כמו: בתי מלון, בתי אבות, יישובים שיתופיים, קיבוצים וכד'. על כן, אין להגיש בקשות כאלה.

ביטול בקשה לשירות "דואר עוקב" אינו כרוך בתשלום, ויתקבל בכתב, תוך ציון מספר הקוד של שירות "דואר עוקב".

שירות "דואר עוקב" אינו כולל הפנית חבילות. הפנית חבילה בתוך הארץ, מיחידת הדואר הסמוכה למענך הקודם, אל יחידת דואר הסמוכה למענך החדש, טעונה תשלום בכל תקופות ההפניה . התשלום ייגבה בעת מסירת החבילה. גובה התשלום יהיה זהה למחיר ששולם עבור משלוח החבילה. הפנית חבילות תבוצע רק אם שירות זה נתבקש מראש באמצעות סימון הדבר במקום המתאים בטופס הבקשה.

לא תבוצע הפניה לדברי דואר אשר נשלחו בשירות "חלוקה לפי מען בלבד" ונרשם עליהם בידי שולחיהם "לחלוקה על פי המען בלבד" (במקרים כאלה מועברים דברי הדואר אל המען הרשום עליהם, גם אם הנמען אשר פרטיו נקובים על דבר הדואר אינו מתגורר במען זה - וזאת על פי בקשת השולח).

מצורפת רשימת יישובים שלא ניתן לבצע מהם הפניית דואר למען אחר . לקוח יקר לפני פתיחת הזמנת השירות אנא בדוק האם ניתן לבצע את ההפניה מיישובך

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר

להפעלת השירות באתר האינטרנט לחץ כאן