click2post ללקוח הפרטי

אתר סחר? לחץ כאן

שירות המיועד לאתרי סחר המקבלים הזמנות בסחר מקוון ושולחים סחורות ללקוחותיהם הפרטיים הפנים ארציים.

הלקוח ייכנס לאתר האינטרנט של הספק לצורך ביצוע רכישה ויוכל לבחור את היחידה בה הוא מעוניין לקבל את ההזמנה (ביחידה ליד העבודה וכו'). השירות מאפשר קבלת את דברי הדואר בכ-1,200 נקודות מסירה הפרוסות ברחבי הארץ (סניף/ סוכנות/ מרכז מסירה/ לוקרים אוטומטיים בתחנות דלק פז) ללא קשר לכתובת הנמען.

ההגעה ליחידות בטווח זמן של עד 72 שעות מהקבלה למשלוח.