עמילות מכס - דואר ישראל

עמילות מכס היא אחד השירותים החיוניים שמגישה חברת סחר בינלאומי, המכירה היטב את ערוצי השילוח ונתיביו – באוויר, ביבשה או בים. תפקידו של עמיל מכס הוא להסדיר את כל הפעילות הכרוכה בייבוא ובייצוא מול רשויות המכס. שליחת מטענים וסחורות וקבלתן, אשר מותנית בהסדרת המסמכים הנדרשים לביצוען.

עולם עמילות המכס מחייב ניהול תהליכים מסובכים ומורכבים ומחייב הסתגלות לשינויים תוך כדי תנועה, בין אם זה במיסים, חוקיות יבוא (צווים ותקנות שמשתנים), בין אם זה חדשנות בטכנולוגיה מחשובית או לוגיסטית.

עמיל מכס בקיא בתחום סחר בינלאומי והוא הנציג שלכם כלפי רשויות המכס. מתפקידו להסדיר עבורכם את כל המסמכים הנדרשים ולמלא אותם כנדרש, לסווג את הסחורות על פי הקטגוריה הנכונה

עמילות מכס - כל המידע שחשוב לדעת

קיבלתי הודעה שעליי לספק מספר תעודת זהות – למה?

במשלוחים שערכם מעל 150$, המכס מחייב לקבל מספר תעודת זהות של הנמען. ללא מספר תעודת הזהות לא יהיה ניתן לשחרר את המשלוח מהמכס. שימו לב! אי מסירת מספר זהות בזמן סביר תעכב את השחרור מהמכס.

ראיתי באתר של הספק שהחבילה מעוכבת במכס, למה?

יש מספר סיבות לעיכוב החבילה:

  • החבילה טרם הגיעה לישראל – דואר ישראל מתחיל את תהליך השחרור עוד בטרם הגעת החבילה לישראל. אנו מקבלים את מסמכי החבילה מהמשלח ומתחילים את הטיפול על מנת שנוכל להיות מוכנים לשחרור החבילה מיד עם הגעתה. סטטוס "חבילה מעוכבת" באתר מעקב המשלוח לא אומר במפורש שהחבילה עוכבה – ייתכן שהיא פשוט טרם הגיעה. ניתן לבדוק את סטטוס הגעת החבילה כאן
  • המשלוח מעוכב על ידי רשויות המכס - רשות המכס רשאית לבדוק כל משלוח שנכנס לישראל והיא עושה את זה על דעתה בלבד. במידה ומשלוח עוכב לבדיקת מכס, יש להמתין לתום הבדיקה וקבלת הודעה שהמשלוח שוחרר מפיקוח מכס.
  • אחד הפריטים בחבילה נדרשים לאישור או רישיון יבוא - ישנם פריטים שייבואם תלוי בעמידה בתנאים הנקבעים על ידי הרשויות המוסמכות וזאת ללא קשר לערך הפריט המיובא ולעתים, יידרש גם אישור/רישיון יבוא פרטני. על היבואן חלה החובה לבדוק את הקריטריונים התקפים עבור כל פריט עוד בטרם ההזמנה, על מנת להימנע מעיכובים או במידת הצורך, להיות מוכן עם מסמכים רלוונטיים לטובת הפקת האישור. במידה והתקבלה הודעה שהמשלוח מעוכב על ידי משרד התחבורה או התקשורת, יש להמתין בסבלנות לגמר הבדיקה על ידי הנציג הרלוונטי. נציגי המשרדים מגיעים למרכז המיון של דואר ישראל ומבצעים בדיקות פרטניות למשלוחים המעוכבים. במידה ולאחר תום הבדיקה, נציג המשרד יאשר את המשלוח, המשלוח יועבר להמשך שחרור ממכס והפצה. במידה והנציג יחליט שיש צורך בפעולות נוספות, יתקבל SMS והודעת מייל להמשך הטיפול.

קיבלתי מייל שעליי להמציא אישור ממשרד הכלכלה / הבריאות – מה עושים?

במידה והתקבל מידע מדואר ישראל שעליך להמציא אישור עבור טובין, יש להיעזר במדריכים המצורפים להודעה שהתקבלה ולהעביר את האישור עד 30 ימים מרגע הגעת המשלוח לישראל. חשוב מאוד שמספר מעקב הפריט יופיע על גבי האישור על מנת שנוכל לקשרו למשלוח שלך. אישור שיתקבל לאחר 30 ימים לא יטופל והחבילה על כלל הפריטים שבה (במידה וחבילה משולבת) לא תהיה זמינה לשחרור.

קיבלתי הודעה שאני נדרש לתת לדואר ישראל ייפוי כוח

ייפוי כוח מהווה הרשאה לסוכן המכס (דואר ישראל) לייצג אותך מול רשויות המכס ולטפל במשלוחי הייבוא והייצוא, או לבצע כל פעולת מכס בשמך. אנו מבקשים ייפוי כוח במשלוחים שערכם מעל 1000$. על מנת לייפות את כוחנו מול המכס ניתן להיעזר במדריך כאן.

איך אני יכול לדעת אם המשלוח שלי דורש אישורים או רישיונות מיוחדים ביבוא אישי?

את כל המידע בנוגע לדרישות ניתן למצוא באתרי המשרדים הרלוונטיים. חובה לבדוק את חוקיות היבוא טרם ההזמנה על מנת לחסוך עיכובים ולהיערך בהתאם עם המסמכים והאישורים הדרושים. במידה והחבילה תידרש לבדיקת נציגי הרשויות המוסמכות או להמצאת אישור/רישיון יבוא, תתקבל הודעה מסודרת בנושא.

למה החבילה לא אושרה על ידי הרשות המוסמכת? מוכרים מוצרים כאלה בארץ ואני בכלל משתמש בזה בשביל משהו אחר.

רק הרשות המוסמכת יכולה לאשר צריכה של מוצרים במדינה ובמידה והרשות קבעה כי המוצר לא מאושר לצריכה בישראל, ניתן לערער על ההחלטה באמצעות פנייה ישירה לרשות המוסמכת הרלוונטית. אומנם יש מוצרים שיש להם שימושים מגוונים אך כאשר מוצר מוגדר לשימוש ספציפי (לדוגמא, חלקים לכלי רכב, חלקי נשק), גם אם כוונת היבואן היא להשתמש במוצר בצורה אחרת, הפריט עדיין עומד לחוקיות יבוא וידרשו אישורים.

לחברת דואר ישראל אין נגיעה באישור/דחייה של מוצרים שחלה עליהם חוקיות יבוא.

קיבלתי הודעה שהמשלוח שלי לא אושר על ידי רשות מסוימת

במידה והתקבלה הודעה שהמשלוח לא אושר לצריכה בישראל בעקבות בדיקה של נציג רשות אכיפה (משרד התקשורת / תחבורה / חקלאות), הפריט וכלל הפריטים בחבילה (במידה וחבילה משולבת) לא ישוחררו ממכס. המשך הטיפול בחבילה יעשה בהתאם להסכמי הדואר עם המשלח והטיפול בזיכויים הוא באחריות המקבל בלבד.

למה המשלוח שלי עובר בדיקת מכס?

החלטה על בדיקות מכס (בדיקות פיזיות או בדיקות מסמכים) היא החלטה של רשות המיסים ואנשי המכס בלבד ואינה קשורה לדואר ישראל. תהליך הבדיקה הינו ממוחשב ו/או פיזי והמכס עורך בדיקות אקראיות לחבילות. בדיקות מכס יכולות לערוך זמן ויש להתאזר בסבלנות עד לסיום הבדיקה וקבלת החלטת המכס. במידה והמכס יבקש מסמכים נוספים – אנו ניידע אותך על כך. על היבואן חובה לספק את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על ידי המכס. חשוב לציין כי על פי חוק, למכס יש זכות לבדוק כל חבילה שנכנסת לישראל ללא הגבלה.

האם ניתן לערער על משלוח שלא אושר?

במידה ומשלוח לא אושר על ידי רשות מסוימת, ניתן לפנות באופן ישיר למשרד הרלוונטי. הטיפול בקבלת אישור יהיה באחריות המקבל בלבד. שימו לב! במידה והינך מעוניין לערער, המשלוח יהיה זמין לשחרור עד 30 יום מתאריך הגעתו לישראל. לאחר תום 30 הימים המשלוח לא יהיה זמין לשחרור גם אם התקבל בעבורו אישור מהמשרד הרלוונטי.

יש לי פריט בחבילה שלא אושר אבל אני רוצה את שאר הפריטים. זה אפשרי?

לפי הנהלים וההסכמים של חברת דואר ישראל והמשלחים, לא ניתן לפצל חבילות ולא יהיה ניתן לשחרר את שאר הפריטים מהחבילה. המשך הטיפול בחבילה יעשה בהתאם להסכמים בין הדואר למשלח.

החבילה שלי שוחררה מהמכס. מתי אני מקבל אותה?

לאחר קבלת שחרור ממכס עבור חבילה, המשלוח מועבר להמשך מיון והפצה. ניתן לברר את סטטוס המשלוח בלינק הבא

ביקשו ממני צילומים של ההזמנה. למה ואיך מעבירים את הצילומים?

עמילי המכס מסתמכים על החשבון שנשלח מהמשלח עבור כל חבילה וחבילה. במידה והמידע שמתקבל בחשבון אינו ברור או אינו מספק, מוקד עמילות המכס יבקש צילומי הזמנה ולעיתים אף הצהרת מהות על מנת לוודא שהשחרור ממכס נעשה בצורה נכונה ומדויקת. את צילומי ההזמנה יש להפיק באמצעות המדריך כאן ולשלוח לנציג המטפל להמשך תהליך הסיווג.

אני רוצה להפיק אישור ממשרד הכלכלה עבור הלייזר שלי, איך אני מוצא את רמת הקלאס של הלייזר?

רמת הקלאס של סמני לייזר מופיעה ברוב המקרים במפרט המוצר באתר ההזמנה. לעיתים, ניתן למצוא את רמת הקלאס גם על גבי המדבקה המודבקת על הלייזר, לדוגמא:

   

שימו לב כי מוצרים בעלי קלאס 3 אינם מאושרים ביבוא אישי לפי משרד הכלכלה ולא ישוחררו ממכס. מומלץ לבדוק את רמת הקלאס לפני הזמנת המוצר. כמו כן, ללא הצגת רמת הקלאס לא יתקבל אישור על ידי משרד הכלכלה. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה.

 

למדריך צי"ח לחצו כאן

למדריך ייפוי כוח לחצו כאן

למכס - שאילתת חיפוש מטען לחצו כאן

לספר המכס לחצו כאן

 

לבקשה לאישור משרד התקשורת לחצו כאן

לפקודת הטלגרף האלחוטי לחצו כאן 

למדריך לבקשה לרישיון יבוא - משרד הכלכלה לחצו כאן

לבקשה לאישור משרד הכלכלה לחצו כאן

למדריך מילוי בקשה לאישור אמ"ר - משרד הבריאות לחצו כאן

לבקשה לאישור אמ"ר – משרד הבריאות לחצו כאן

 

מה חשוב לדעת לפני שמזמינים מוצר אלחוטי לארץ? צפו בסרטון הבא

  

מידע נוסף

לתשומת ליבכם
נכון לשלב זה, הדואר אינו מטפל במשלוחי יבוא מוחזר הנדרשים בהחזר מיסים.

פתח צ'אט