מנוי לשירות הבולאי ושירותים לאספני בולים

 מעוניינים בזמן איכות עם הילדים והנכדים?

רוצים לגלות עולמות חדשים עם כל המשפחה?

עשה מנוי לשירות הבולאי והעניקו לכם ולילדיכם מתנה, שהיא חוויה עולמית, חווית איסוף הבולים פותחת עבורכם פתח לעולמות חדשים ומרתקים, מעשירה את הידע, מגבירה את הסקרנות, מקנה ערכים משפחתיים וערכים לימודיים בדרך מהנה וחוויתית.

 

שירות מנויים בארץ ובחו"ל - כללי

השירות הבולאי מנפיק בולים כחמש פעמים בשנה. בכל הנפקה מופיעים מספר בולים חדשים. זמן מה לפני ההנפקה מודיע השירות הבולאי למנוייו על ההנפקה הצפויה באמצעות חוזר המפרט את פרטי הבולים, ערכם הנקוב, פריטים בולאיים נוספים המונפקים באותה עת וצילומי הבולים החדשים. החוזר מצורף להודעת התשלום אותה יש לשלם בבנק הדואר או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק (הוראת קבע) או באמצעות כרטיס אשראי שיחויב לא לפני יום ההופעה. למשלמים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק, נשלחת הודעת התשלום לידיעה בלבד, כאשר חיוב חשבונם נעשה ב4- לחודש שלאחר יום ההופעה. לאחר קבלת התשלום מהמנוי נשלח החומר הבולאי למנוי בדואר רשום. למנויים בהסדר הוראות קבע נשלח החומר הבולאי בעדיפות ראשונה

הבולים עצמם מלווים בעלוני מידע אשר מסבירים את נושא הבול והרקע להנפקתו, פרטים המופיעים בבול, ציור חותמת האירוע ולעיתים גם פרטים על מעצב הבול.

תנאי שירות למנויי השירות הבולאי

 

קיימות שלוש מסגרות של מנויי השרות הבולאי:
א. מנוי "מותאם אישית" בתשלום לכל הופעה בנפרד.
ב. מנוי לשנה מראש.
ג. מנוי בחוץ לארץ.

  1. "מנוי מותאם אישית" באמצעות הזמנה קבועה

אספני הבולים יכולים להירשם כמנויים בשירות הבולאי לביצוע הזמנה קבועה לבולי ישראל. ניתן להזמין באופן קבוע חלק או את כל הפריטים הבולאיים המפורטים להלן. להרשמת מנוי ולביצוע ההזמנה הקבועה, יש למלא את הטופס המתאים ולשלחו לשרות הבולאי

דוגמאות של סוגי הפריטים הבולאים שניתן לקבל בהזמנה קבועה  להמחשה יש ללחוץ על שם הפריט

טופס הרשמה ל "מנוי מותאם אישית" לבולי ישראל  להמחשה יש ללחוץ על שם הפריט

 

  1. "מנוי לשנה"

מנוי בארץ.

מנוי המעוניין בהזמנה בסיסית הכוללת: בול עם שובל, גליונית מזכרת ועלוני ההסבר המצורפים לבולים, יכול לקבל את ההנפקות החדשות באמצעות שירות "מנוי לשנה".

המנוי כולל :
כל הבולים החדשים שמונפקים 5 פעמים בשנה
עלוני מידע מרתקים על כל בול חדש שמונפק
אלבום בולים מהודר ( מספיק לשלוש שנים )

המנוי משלם עבור הנפקות הבולים לשנה מראש על פי תשלומים שנקבעים מעת לעת. שנת הנפקה נחשבת מתאריך ההנפקה הראשונה שנשלחה למנוי. המנוי מקבל את הבולים לביתו בדואר רשום. מחיר מנוי לשנה הוא 224 ש"ח.

 


במתנה - אלבום בולים מהודר
אלבום בולים איכותי המיובא מחו"ל ומאפשר בנייה של האוסף ושמירה עליו במשך שנים רבות - האלבום נמכר בחנויות במחירים גבוהים וניתן לכם במתנה כחלק מהמנוי.

רכשו עכשיו מנוי לשירות הבולאי ב-224 ש"ח

 

למידע על "מנוי לשנה " הכולל  גם מעטפות היום הראשון ניתן לפנות בטלפון:

 076-8873933

 

טופס הרשמה ל"מנוי לשנה"

 

  1. הגר בחוץ לארץ יוכל להיות מנוי השירות הבולאי. עליו למלא טופס הזמנה קבועה לבולי ישראל .

בכל אירוע של הופעת בולים חדשים ישלחו הבולים למנוי בדואר אויר. התשלום תמורת החומר הבולאי ודמי הטיפול, משולם מהוראת קבע בכרטיס אשראי/המחאה/הוראת קבע בהתאם לבחירת בעל המנוי ברגע רכישת המנוי. יחד עם הבולים יקבל המנוי גם את מצב חשבונו. מנוי שחשבונו אינו מאפשר את משלוח ההופעה הבאה מקבל תזכורת.

 

כמה זה עולה?

התשלום נקבע על פי ערכו הנקוב של החומר הבולאי והמוצרים הבולאים. הערך הנקוב הינו המחיר הרשמי של המוצרים. פרט לזאת נגבים בכל הופעה גם דמי טיפול ומשלוח בתעריף מכתב רשום בארץ בסך 6.30$ עבור כל הופעה .

 

מידע לאספנים

שרות באשנבי הדואר ברחבי הארץ

ביום ההופעה של בולים חדשים, הם ניתנים לרכישה ברוב יחידות הדואר ברחבי הארץ. ניתן לרכוש בולים עם שבלים, מעטפות היום הראשון ופריטים בולאיים אחרים אשר מונפקים באותו יום. הודעה על הנפקת הבולים החדשים מתפרסמת ב - "הודעה לקהל" הנתלית על לוח המודעות ביחידות הדואר ובאתר האינטרנט של דואר ישראל .

 

מידע כלל למנוי 

קשר עם השרות הבולאי במייל philserv@postil.com
הטלפון לרשות המנויים הוא 076-8873933