דבר הדירקטוריון

חברת דואר ישראל עוברת בשנים האחרונות שינויים רבים אשר נועדו להתאים את שירותיה למציאות העסקית והטכנולוגית של המאה ה- 21.

 

בניגוד לארגוני דואר אחרים בעולם, החברה אשר הוקמה תחת רשות הדואר הממשלתית בשנת 2006, אינה דועכת נוכח השינויים הטכנולוגיים אלא משתנה, מתרחבת וגדלה תוך כוונה ברורה להוות גורם עסקי משמעותי בתחומי הדואר, הפיננסיים, הקמעונאות והלוגיסטיקה תוך שמירה על תפקידנו הלאומי בתחום חלוקת הדואר ושירותי בנק הדואר בכל רחבי הארץ.

 

החברה חרתה על דגלה את ערכי החדשנות והשירות ופועלת ללא ליאות להציע שירותים חדשים המבוססים על צרכי הלקוחות הפרטיים והעסקיים של החברה לצד שיפור מתמיד בשירות הניתן בכל אחת מיחידות הדואר.

 

הפריסה רחבת ההיקף של יחידות הדואר והמגע הישיר והיומי עם כל בית אב במדינת ישראל לצד הניסיון, הידע והמקצועיות של עובדיה לאורך השנים מהווים עוצמה עסקית משמעותית אשר עשויה לפתוח בפני החברה הזדמנויות עסקיות רבות בעתיד.

 

דירקטוריון החברה עוסק בקביעת האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, בקרה על טיב השירות והנתונים העסקיים על מנת להבטיח את רווחיותה ושמירת עוצמתה עוד לשנים רבות.

 

ניווט החברה בתקופה רוויות שינויים, תהפוכות ומשברים כלכליים עולמיים אינה פשוטה אך דירקטוריון החברה והנהלתה רואים במשימה זו שליחות חשובה למען 7,000 עובדיה וכלל לקוחותיה.