העברת בעלות רכב ואפשרות להשוואת ביטוח רכב

שירות הניתן בבנק הדואר; ניתן לבצע עדכון העברת בעלות רכב בתהליך מקוון
רשימת סניפים בהם ניתן השירות

חשוב לדעת

על המוכר והקונה להצטייד בתעודת זהות וברישיונות רכב.

כאשר המוכר או הקונה הינם מיופי כוח, עליהם להצטייד בייפוי כוח מקורי של משרד התחבורה.

עם סיום פעולת ההעברה, מעודכן מחשב משרד התחבורה על השינויים בבעלות על הרכב.

מידע נוסף:

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר של משרד התחבורה.


פתח צ'אט