מדיניות פרטיות - אתר ושירותי חברת דואר ישראל בע"מ

מסמך מדיניות זה מתייחס לשרותי חברת דואר ישראל בע"מ (להלן: "החברה") שמענה שדרות הרכס 21, מודיעין-מכבים- רעות, המוענקים באמצעות אתרי האינטרנט, יישומונים סלולריים (אפליקציות), טלפוניה (מוקדים טלפונים) לרבות מסרונים וכן שירותים פרונטליים הניתנים לציבור (להלן ביחד "השירותים").  החברה מכבדת את זכותם של לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה לפרטיות ומתוך הכרה בחשיבות הפרטיות כערך, החברה עושה מאמצים לשמר ולהגן על זכות זו.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לשני המינים.
מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שכתובתם ISRAELPOST.CO.IL WWW. שהחברה מנהלת ומפעילה, ואתרי המשנה שלהם, (להלן: "האתר/ים") כמו גם באמצעות השירותים השונים שהחברה מספקת וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים או כשהיא מספקת שירותים.

 

הוראות מדיניות זו חלות על לקוחות החברה, לקוחות פוטנציאלים ומשתמשי קצה.

איזה מידע נאסף ולשם מה?

להלן פרטים אודות המידע שהחברה אוספת באמצעות האתרים ו/או השירותים אותם היא מעניקה, כיצד המידע מגיע לידי החברה, מהו המידע הפרטי שנאסף ומהן המטרות שלשמן המידע נמסר לחברה ואשר לשמן תעשה החברה שימוש במידע.

  

איסוף המידע מתבצע במספר דרכים במסגרת מתן שירותים שונים הכוללים, בין היתר, מילוי טפסים וביצוע רכישות באתרי האינטרנט ו/או במתן שירותים, רישום לשירותי קבלת מידע אודות מכרזים, רישום לאזור אישי, קבלת שירותים פרונטליים ועוד. מידע זה ייתכן ויימסר באופן ישיר מהמשתמש / לקוח וייתכן ומידע זה ייאסף על ידי החברה ולא באופן אקטיבי מצד המשתמש / לקוח (לדוגמא, שירותי מיקום, IP Address וכדומה).

מידע אישי שנאסף יכול לכלול: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים וכתובת לצרכי דיוור, דוא"ל  מצב משפחתי, מספר טלפון, מידע דמוגרפי, מידע כלכלי עסקי ותעסוקתי, אמצעי תשלום, מידע אודות המכשיר שבאמצעותו הנך צורך את השירותים (כגון: סוג המכשיר, מספר המכשיר, סוג מערכות ההפעלה וכד'), נתוני מיקום, פעולות באתר האינטרנט,  IP Addressוכדומה.

יובהר כי לא חלה עלייך כל חובה חוקית למסור את המידע כאמור. עם זאת, בלא מסירת הנתונים  המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים, לדוגמה שירותים הדורשים רישום.

הרשאות הגישה למידע ניתנות לאחר תהליך מבוקר ועל-פי הצורך במילוי התפקיד למתן השירותים, ובכלל זה: לגורמים העסקיים/תפעולים, גורמי מחשוב פנימיים וחיצוניים, לצורך פיתוח, תמיכה וטיפול בתקלות ו/או ניטור/בדיקה לזיהוי וטיפול באירועי אבטחת מידע וסייבר.

 

בנוסף לאמור לעיל, אנו נעשה שימוש במידע הפרטי למטרות הבאות:      

 • לשם מתן ו/או השלמת שירות עבור המשתמש, מניעת נזק או פתרון תקלות וכן שיפור חוויית השירות והמשתמש;
 • כדי לשלוח לך עדכונים, הודעות ומידע נוסף הקשור בשירותים המוצעים על-ידי החברה, בכפוף להוראות כל דין;
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים ו/או השירותים
 • בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין החברה או בינך לבין משתמשים אחרים בשירות;
 • במקרה שתידרש החברה למסור את המידע על ידי רשויות החוק;
 • על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; לרבות במקרים בהם החברה מאמינה באופן סביר שהמשתמש הפר את תנאי השימוש, או עשה שימוש לרעה בזכותו להשתמש בשירות, או עשה מעשה, או מחדל, שהחברה מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. החברה רשאית לשתף את המידע האישי של המשתמש במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על ידי גורמים מוסמכים;
 • על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות על מנת למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש לחברה, למשתמשים, או לאחרים;
 • על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה או מי מטעמה, של המשתמשים שלה או של הציבור הכללי;
 • הפניה לאתרי אינטרנט אחרים. אם הופנית לאתר זה ו/או לשירותים הללו מאתר אחר (לדוגמה, באמצעות קישור), אנו עשויים לשתף מידע מסוים אודותיך עם האתר המפנה. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שהפנה אותך לאתר ו/או לשירותים שלנו. בנוסף, כאשר אתה עובר לאתר של השותפים שלנו דרך קישור מהאתר ו/או מהשירותים שלנו, אנו מספקים לשותף זה מזהה ייחודי, כך שהוא ידע שהופנית אליו מהאתר שלנו. מזהה ייחודי זה לא יכיל את המידע האישי שלך.
 • לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית בצורה ישירה.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הרלבנטיים לכל שירות.

שימוש במידע סטטיסטי

בנוסף, באמצעות ניתוח של כל המידע שאנו נאסוף או נקבל, יתכן שניצור מידע סטטיסטי אודות המשתמשים שאינו מזהה משתמשים מסוימים באופן אישי (להלן: "מידע סטטיסטי") אשר מסייע לנו בהבנת מגמות וצרכיהם של המשתמשים בכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. ייתכן שנמסור מידע סטטיסטי למפרסמים או לגורמים אחרים, ללא הגבלה, לפי תנאים מסחריים שנקבע על פי שיקול דעתנו. בנוסף, אנו ו/או ספקי השירותים שלנו משתמשים בכלי ניתוח, הכוללים בין היתר את "GA4" בכדי לאסוף ולנתח מידע אודות השימוש בשירותים, כגון תדירות הביקורים בשירותים על ידי משתמשים, באילו עמודים הם מבקרים, ובאילו אתרים ואפליקציות אחרים הם השתמשו לפני ביקורם בשירותים. אופן איסוף המידע והמידע הנאסף על ידי Google  וצדדים שלישיים אחרים המפעילים ומספקים כלי ניתוח עשוי להשתנות מעת לעת.  על ידי ניתוח המידע שאנו אוספים, אנו עשויים להרכיב מידע סטטיסטי על פני מגוון פלטפורמות ומשתמשים, אשר מסייע לנו לשפר את השירותים שלנו, להבין את המגמות וצרכי הלקוח ולשקול מוצרים ושירותים חדשים, והתאמת מוצרים ושירותים קיימים לרצונות הלקוח. אנחנו עשויים לאסוף מידע אנונימי ומצטבר אשר לא יקושר למידע אישי. אנו עשויים לשתף מידע אנונימי כזה עם שותפינו, ללא הגבלה, בתנאים מסחריים שנוכל לקבוע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ניתן למצוא מידע נוסף על האופן בו גוגל אוספת מידע ואיך ניתן לשלוט בשימוש כזה במדיניות.

העברת המידע לצדדים שלישיים

החברה עשויה להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר ו/או תוך קבלת השירותים, לרבות פרטים ומידע המזהים אותך אישית, בין היתר, במקרים המפורטים להלן:

 • אם תשתמש בשירותים של החברה בקשר לקבלת שירותים של צדדים שלישיים, כגון תהילה (תשלום מכס), משרד המשפטים (הזמנת נסח טאבו), רשם החברות, מרשם האוכלוסין ועוד, אנחנו נעביר את המידע שלך לאותם הגופים.
 • לספקישירותים – על מנת לספק את השירותים, אנו נעזרים בספקי משנה כגון ספקי שירותי ענן, סליקה, אבטחת סייבר, מערכות ניהול לקוחות ומשתמשים, מערכות ניהול חשבונות, אופטימיזציה וניתוח ביצועים, ומערכות לתמיכה במערך השיווק, מערכת זימון תורים, ועוד (להלן "הצדדים השלישיים הספקים")  כדי לעזור לנו לספק למשתמש שירותים ו/או להפעיל את האתר ו/או את האופרציה הפנימית שלנו בקשר עם האתר ו/או השירותים או בדרכים אחרות; אנו עשויים להעביר להם מידע אישי ככל שדרוש לצורך אספקת השירותים של אותם הצדדים השלישיים הספקים לנו, והכל בכפוף להסכמי הגנת מידע שהחברה תחתום עם הספקים הצדדים השלישיים הללו, אשר תנאיהם בקשר עם הגנה על המידע האישי של המשתמשים יעלו בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו ועם דרישות רגולטוריות, ככל שישנן, בקשר עם מיקור חוץ והעברת מידע אישי לצדדים שלישיים.
 • אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתרים ו/או בשירותים . במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת קשר איתך (ככל שהסכמתך נדרשת- בכפוף הסכמתך).
 • החברה רשאית לשתף במידע אישי גם חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם (ככל שתהיינה), לרבות כאלו שנמצאות מחוץ לישראל.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה או בינך לבין משתמשים אחרים – החברה רשאית לשתף את המידע עם יועציה המשפטיים והכלכליים, ועם רשויות החוק והאכיפה המוסמכות.
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק משמעותי לך או לאחר.
 • אם החברה תארגן את פעילותיה או פעילות האתרים ו/או מתן השירותים במסגרת חברה או תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים ו/או השירותים עם פעילותו של צד שלישי ו/או אם היא תמכור את מניותיה או נכסיה לחברה או תאגיד אחר ו/או במקרה של פירוק - היא תהיה זכאית להעביר לחברה, ישות ו/או התאגיד האחר/חדש את המידע שנאגר אודותיך באתרים ו/או ממתן השירותים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, לרבות בזמן ניהול משא ומתן, ולרבות העברה של מידע מחוץ לישראל, ובלבד שהחברה, ישות ו/או התאגיד הנ"ל יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אנו עשויים לשתף מידע ו/או לקבל מידע, לרבות מידע אישי, משותפים עסקיים שאיתם אנו עשויים להציע מוצרים או שירותים במשותף, שהמוצרים או השירותים שלהם עשויים להיות מוצעים באתר שלנו או יחד עם השירותים שלנו, וכן להפך: המוצרים והשירותים שלנו עשויים להיות מוצעים יחד עם השירותים, המוצרים האתר או האפליקציה שלהם ("צדדים שלישיים שותפים"). אם תבחר להשתמש במוצרים או בשירותים אלה, אנו עשויים לחלוק מידע אודותיך, כולל המידע האישי שלך, עם אותם שותפים. כמו כן, אותם הצדדים השלישיים השותפים עשויים לחלוק מידע אודותיך, כולל מידע האישי שלך, אתנו. לידיעתך, איננו שולטים על נוהלי הפרטיות של שותפים עסקיים אלה של צד שלישי. אם ברצונך לא לאפשר עוד לאותו צד שלישי להשתמש במידע שלך לרבות בקשר לשיתוף המידע איתנו, תוכל לבטל את הסכמתך על ידי יצירת קשר ישיר עם אותו צד שלישי.


מלבד האמור לעיל, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע את העברת המידע האישי שהיא אוספת לצדדים שלישיים. החברה אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע האישי של המשתמשים לצדדים שלישיים ולא תשתף אחרים במידע האישי שלהם, ללא הסכמתם, מלבד למטרות המפורטות לעיל, וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של החברה.

העברת המידע אל מחוץ לגבולות המדינה

יתכן ויהיה צורך להעביר את המידע האישי שלך מחוץ לישראל (לקבלני משנה, צדדים שלישיים ספקים, צדדים שלישיים שותפים, ו/או לחברות קשורות) ואפשר שהמידע יאוחסן במדינות אחרות ובכלל זה גם במדינות האיחוד האירופי וארצות הברית, כפי שיידרש באופן סביר למטרות העסקיות של החברה ועל מנת לספק לך את השירותים ו/או את האתרים ו/או באמצעים אחרים ו/או כפי שמפורט במדיניות הפרטיות הזו. בכל פעם שמידע אישי שלך יועבר מחוץ לישראל אנחנו ננקוט באמצעים מתאימים על מנת לוודא אבטחתו ושמירה על הסודיות שלו, והעברה כאמור תתבצע בכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים. למרות זאת, יתכן ובחלק מהמדינות יהיו רמות של הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה  במדינתך. בעשותך שימוש באתרים ו/או בשירותים, הנך מסכים להעברת המידע האישי שלך אל מחוץ לישראל כאמור, לרבות העברות נוספות.

עוגיות

האתרים ו/או השירותים הניתנים באמצעות החברה עושים שימוש בעוגיות(Cookies) , במשואות אינטרנט (beacons) ו/או פיקסלים לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ו/או בשירותים, לאימות פרטים, להתאמת האתרים ו/או השירותים להעדפותיך האישיות (לרבות לצרכי שיווק)  ולצרכי אבטחת מידע.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מהאתרים ו/או השירותים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג Google chrome  תוכל למצוא אותן בספריה “C:\Users\Your_User_Name\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default”\ .
ה-Cookies  משואות אינטרנט (beacons) ו/או פיקסלים מכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מיקום הגלישה ומשך הזמן ששהית באתרים ו/או בשירותים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ו/או לשירותים ועוד. ה-Cookies , משואות אינטרנט (beacons) ו/או פיקסלים משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלק מהאתרים ו/או השירותים המחייבים רישום. החברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח ששרתיה בלבד יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

החברה עשויה לעשות שימוש בסוגים הבאים של עוגיות, משואות אינטרנט (beacons) ו/או פיקסלים: (1) חיוניות (Necessary) – נדרשות על מנת להעלות את האתר או על מנת לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותים מסוימים שהאתר ו/או השירותים מציעים; (2) אנאליטיות (Analytic) – נועדו לנטר את האופן בו המשתמשים עושים שימוש באתר ו/או בשירותים על מנת לאפשר לנו לשפר את האתר והשירותים ; (3) העדפה (Preference) – שומרות את ההגדרות האישיות של המשתמש לגבי האתר ו/או השירותים; ו-(4) שיווק (Marketing) – משמשות ליצירת פרסומות מותאמות אישית עבור המשתמשים ועל מנת למדוד יעילות של מסעות פרסום.  

צדדים שלישיים דרכם אנו מספקים את האתרים והשירותים ו/או השותפים העסקיים שלנו עשויים להציב וגם לקרוא עוגיות בדפדפן שלך, או להשתמש במשואות אינטרנט (beacons) ו/או פיקסלים כדי לאסוף מידע במהלך הפרסומים המוצגים באתרים שונים.
אם אינך רוצה שיעשה שימוש ב"עוגיות" במחשב שלך תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים ו/או בשירותים ואף באתרי אינטרנט אחרים.
בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר ו/או השירותים יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים ו/או בשירותים במקום בטוח.

שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים, לרבות אלו המוצעים באתרים, מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחת המידע והגנת הפרטיות

החברה מיישמת באתריה ובקשר לשירותיה מערכות, מוצרים ונהלים לאבטחת מידע, במטרה להגן על המידע האישי, ולצמצם את הסיכונים לחדירה ו/או חשיפת מידע בלתי מורשת. אין באמצעים אלה בטחון מוחלט, ולכן  החברה אינה יכולה להתחייב  שהשירותים, לרבות אלו המוצעים באתריה, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מדיניות שמירת ומחיקת המידע

המידע האישי שנאסף כמפורט לעיל יישמר ככל שנדרש לשם השלמת עסקה עם המשתמש, כל עוד החשבון של המשתמש פעיל או כפי שצריך כדי לספק למשתמש שירותים, ולאחר מכן – בהתאם למדיניות שמירת המידע של החברה, המתעדכנת מעת לעת בהתאם לדרישות חוקיות ורגולטוריות ועל פי הצרכים הלגיטימיים של החברה. ניתן לקבל מידע לגבי משך שמירת סוגים מסוימים של מידע באמצעות יצירת קשר עם החברה על פי פרטי הקשר המפורטים להלן. אם ברצונך לסגור את חשבונך או לבקש שלא נשתמש במידע שלך כדי לספק לך שירותים, צור עמנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני המפורטת מטה. ככל שלא חלה חובה חוקית לשמירת פריט מידע כלשהו, אנחנו נמחק ו/או נשמיד כל מידע אישי שקיבלנו ממשתמש / לקוח לאחר קבלת דרישה בכתב מאותו משתמש בכפוף להוראות הדין והפסיקה החלות על החברה, כמו גם בהתחשב בצרכיה הלגיטימיים של החברה.  שים לב שלא נוכל לשחזר מידע לאחר מחיקתו. גם לאחר שתבקש מאיתנו למחוק את המידע האישי שלך, ייתכן שנותר לנו לשמור מידע מסוים למטרות ספציפיות על פי הדין החל. למשל, אנו נשמור את המידע שלך ונשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.

שימוש של השירותים ו/או האתרים על ידי ילדים

 החברה איננה אוספת מידע מזהה מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שתיווכח שילד מתחת לגיל 13 נרשם ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלו, אנא יידע אותנו מיידית.

תקשורת והודעות

אנו עשויים לשלוח לך הודעות באמצעות הדוא"ל וכן באמצעות מסרונים או הודעות אחרות אודותינו או אודות המוצרים והשירותים שלנו. תוכל להסיר את הפרטים האישיים שלך מרשימת התפוצה שלנו ולהפסיק לקבל מאתנו מסרים בעתיד, על ידי לחיצה על קישור ביטול (או כל פעולה אחרת בקשר להסרה שמתוארת במסר) המופיע בכל מסר או על ידי שליחת דוא"ל לכתובת 

לידיעתך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים ו/או בקשר לאתר בכל דרך  בהתאם להוראות כל דין, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות, המתייחסות לחשבונך, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן, אלא אם תסגור את חשבונך.

זכויות המשתמשים במידע האישי בישראל

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

כמו כן, יתכן וזכויות נוספות יחולו עליך על פי התקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי), התשפ"ג-2023 או על פי דינים אחרים.

כללי

ככל שהזכויות דלעיל חלות עליך – הנך רשאי לבקש את מימושן באמצעות פניה אלינו באמצעות כתובת המייל הבאה

 

החברה תשיב לפניות המשתמשים בקשר לזכויותיהם במסגרת הזמנים הקבועים ברגולציה הרלוונטית.

על אף שנעשה מאמצים סבירים וכנים להיענות לכל הפניות, הרי שייתכן ונמצא כי חלק מהפניות אינן מעוגנות בחוק ו/או אינן מבוססות כראוי. במקרים כאלו אנו שומרים את הזכות שלא להיענות לדרישות הללו ו/או להיענות אליהן חלקית.  כמו כן כתנאי מקדים, אנו נבקש לאמת את זהות המשתמש, ולשם כך ייתכן שנבקש פרטים או מסמכים מאמתים נוספים וזאת על מנת להגן על פרטיות כל המשתמשים.

כל משתמש רשאי לערוך את המידע המופיע באיזור האישי שלו, או למחוק את הפרופיל שלו כליל מהאתר או מהשירותים.

הזכויות הרשומות לעיל הינן זכויותיך במידע שבשליטתנו/בבעלותנו. ככל שאנחנו אוספים מידע בקשר למתן שירותים לשותפים שלנו, תצטרך לפנות לאותם השותפים עם דרישות ובקשות

שינויים ועדכונים למדיניות זו

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, בסעיפים או הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמודי הבית של האתרים למשך זמן סביר לאחר עדכון המדיניות. בכל מקרה, המשך שימוש באתר ו/או בשירותים יהווה אישור על קריאת והבנת מדיניות הפרטיות המעודכנת, והיא זו שתחול בכל עת החל ממועד פרסומה.

יצירת קשר

לקבלת מידע נוסף לגבי האופן בו אנחנו שומרים על המידע האישי שלך, אנא פנה אלינו בהתאם לפרטי התקשרות מטה.

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי אדם כלשהו במהלך השימוש באתרים  ו/או בשירותים, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל
המשתמשים רשאים לשלוח לחברה כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה, על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת


פתח צ'אט