משלוח חבילות לחו"ל

ניתן לשלוח חבילות לחו"ל בדרך האוויר או בדרך הים והיבשה.
קיימים מספר שירותי עזר, בהם ניתן להשתמש כאשר שולחים חבילה לחו"ל, הן בדרך האוויר והן בדרך הים והיבשה.

 השירותים לא ניתנים לכל המדינות - למידע מפורט אודות מדינה מסוימת.

 להלן שירותי העזר בהם ניתן להשתמש בעת משלוח חבילות לחו"ל:

שירות אקספרס- מטרת שירות זה היא להחיש את מסירת דבר הדואר לאחר הגיעו לארץ היעד, כך שהמסירה לנמען נעשית באמצעות שליח.
אישור מסירה- אישור המסירה שנחתם בחו"ל מוחזר לשולח בדואר אויר.
בקשה להחזרה שינוי שם או מען - בתנאים מסוימים ניתן לבקש את החזרת החבילה.

שולח החבילה נדרש להחליט מה לעשות עם החבילה במקרה של אי מסירה. 
למידע אודות טיפול בחבילות מוחזרות או מופנות

השירות קיים בכל אחת מיחידות הדואר.

 השולח צריך לבוא עם ת"ז 

מידע נוסף:
אינדקס לקביעת שיוך המדינה לקבוצה על פי השירות

מחירון משלוח חבילות לחו"ל בדרך האוויר או בדרך הים והיבשה

 

לאור צמצום הטיסות מישראל ואליה והמצב השורר במדינות היעד, חברת דואר ישראל מעדכנת שיתכנו עיכובים בהגעת משלוחי הדואר הבינלאומי לנמענים בחו"ל, לרבות פריטי EMS.

חברת דואר ישראל עושה מאמצים להעביר את דברי הדואר ליעדיהם באופן המיטבי ופריטי ה-EMS יקבלו קדימות בשלבי הטיפול. עם זאת, חברת דואר ישראל אינה יכולה להבטיח את זמני מסירת פריטי ה-EMS ומשלוחי דואר אחרים.

חברת דואר ישראל מתנצלת על העיכובים בשירות הדואר הבין לאומי מסיבות שאינן בשליטתה.

נביא לידיעת כלל הלקוחות כי נוכח מגפת הקורונה ברחבי העולם, ייתכנו שינויים לאופן המסירה ו/או החתמת הנמען בעת חלוקת הדואר, בהתאם לתנאים ולהחלטות מפעיל הדואר המקומי במדינת היעד.