השירות הבולאי היסטוריה

ביום שישי, 14 במאי 1948, הוכרז על עצמאותה של מדינת ישראל. פחות מארבעים ושמונה שעות אחרי הכרזת העצמאות, ביום ראשון בבוקר, כאשר מטוסי האויב החלו לתקוף, הוציאה המדינה החדשה את בולי הדואר הראשונים שלה.

לכניסתה של מדינת ישראל אל עולם הבולאות קדמו הכנות קדחתניות אשר החלו במחתרת, שבועות מספר לפני יום ההכרזה על הקמת המדינה. באפריל 1948 הפסיקו הבריטים, אשר עמדו לוותר על המנדט שהיה להם על "פלסטינה", את כל שירותי הדואר. המוסדות היהודיים החלו בהכנות להדפסת בולים עבור המדינה שתקום.

הבעיות היו רבות: נייר להדפסת בולים כמעט לא היה בנמצא. מכבשי דפוס מתאימים ומכונות ניקוב לא היו; ההכרעה בדבר שמה של המדינה החדשה עוד לא נפלה; האם תיקרא יהודה, ארץ ישראל או ישראל? לבסוף הוחלט: על הבולים ירשם "דואר עברי" מכונת דפוס נמצאה אבל היה צורך להתאימה לתפקידה החדש והנייר שנאסף היה בגוונים רבים ובעוביים שונים.

למרות כל הקשיים, בולי "דואר עברי" המפורסמים והמבוקשים, מיד אחרי הכרזת העצמאות הופיעו בולי דואר עברי" המפורסמים ונמכרו בכל סניפי הדואר בארץ.

מאז 1948 הוציאה ישראל בולים רבים: ביניהם סדרות מן המניין, בולי דואר אוויר ובולי זיכרון. רבים מהבולים הראשונים זכו למעמד קלסי והם מבוקשים מאוד על ידי אספנים בעולם כולו.

 

 

 

 

 


פתח צ'אט