אודות בנק הדואר

שירותי בנק הדואר ניתנים על ידי השירות הבנקאי של דואר ישראל עפ"י חוק רשות הדואר 1987.

לקוחות עיסקיים משלמים בגין שירותי בנק הדואר בהתאם לתעריפים הקבועים בתקנות, ולקוחות פרטיים אינם משלמים עמלות דלפק בגין השירותים הניתנים בבנק הדואר.

השירותים ללקוחות ניתנים באמצעות 700 סניפים וסוכנויות הפזורים בכל רחבי הארץ, הנתמכים על ידי מערכת מרכזית של מחשבים וניהול חשבונות הבנק.

בהתאם לחוק בנק הדואר לא משולמת ריבית על יתרות זכות ואין אפשרות למשיכת יתר.  

בתאריך 1.3.2006 הפכה רשות הדואר לחברה ממשלתית בשם "חברת דואר ישראל בע"מ" ובנק הדואר הפך לחברת בת של חברת הדואר.  

במסגרת השינוי המבני האמור ,השירותים הכספיים ניתנים על ידי חברת דואר ישראל בע"מ באמצעות חברת הבת – בנק הדואר .
 

הפיקוח על מתן השירותים יעשה ע"י גורמי הממשלה על פי הסמכויות הקבועות בחוק.  עם המעבר לחברה, הופכת חברת בנק הדואר לעוסק מורשה ולתעריפי בנק הדואר יתווסף מע"מ כחוק.  לשינויים המשפטיים לא יהיו השלכות על מערכי השירותים הניתנים כיום ללקוחות.

בכוונתנו להשקיע מאמצים לשיפור והרחבת השירותים לציבור.

 


 תקנות חברת הדואר‎

 


פתח צ'אט