הדואר בראי הזמן - הדואר הצרפתי

"הקונסול הצרפתי לא היתה לו הסבלנות לחכות עד שיקבל הפוסטה על-ידי החלוקה הכללית, ויהי לו חייל מיוחד ביפו, וסוס מוכן לו, ובבוא האנייה הצרפתית קיבל מיד את הפוסטה הצרפתית להובילה ירושלימה" (פנחס גרייבסקי, "זיכרון לחובבים ראשונים").

 

נציגויות קונסולריות צרפתיות נפתחו ביפו ב - 1842 ובירושלים בשנת 1843. ספינת הקיטור הצרפתית, שהטילה עוגן בנמל יפו ב- 20 ביולי 1852, חנכה את נתיב השיט של חברת הספנות Messageries Nationales" אשר התחייבה בהסכם עם מינהל הדואר בצרפת להעביר בספינותיה מטען דואר לנמלי האזור.

 

בית הדואר ביפו, שנפתח ביום הגעת הספינה, ציין את תחילת הפעילות של הדואר הצרפתי בארץ. הוא היה הראשון בין בתי הדואר הקונסולריים שפעלו בארץ מתוקף הסכמי הקפיטולציות. הדואר הצרפתי סיפק שירותי משלוח מכתבים, חבילות והעברות כספים למדינות מערב אירופה וצפון אפריקה.

 

את סניף הדואר ביפו ניהל סוכנו של סגן הקונסול הצרפתי ביפו, ובשנת 1857 קיבלה משפחת דמיאני את הזיכיון לניהול הסניף. האחים דמיאני, סוחרים ובעלי עסקים יידועי שם, שיפרו את השירות בכך שהפעילו כרכרת דואר הלוך-ושוב בקו יפו-ירושלים מדי שבוע, ואף הקימו סוכנות למשלוח מכתבים בירושלים. דמי הביול צוינו על המעטפות בכתב יד, ורק בהגיען לסניף ביפו הן בוילו והוחתמו כדת.

 

שנים אחדות פעל הדואר ללא בולים, ורק משנת 1857 הועברו בולי צרפת לשימוש בבית הדואר ביפו. מאוחר יותר פינו אלה את מקומם לבולים שהונפקו במיוחד לאזור, ובתחתיתם מופיעה המילה "Levant" (מזרח).

 

חותמת מיוחדת - "צלב ירושלים" - אפיינה בשנים 1878-1859 את המכתבים שנשלחו מירושלים ואליה. מקור החותמת בסמלה של ממלכת ירושלים הצלבנית.

 

בראשית המאה העשרים, לאחר שנות פעילות רבות וגידול בנפח הדואר, נפתח סניף דואר בירושלים. עם הפיכתו של נמל חיפה לנמל הקבע של ספינות הקיטור שפקדו את הארץ, נפתח סניף דואר גם בחיפה (בשנת 1906).

 

פעילות הדואר הצרפתי הופסקה בצו השולטן התורכי ב- 30 בספטמבר .1914