הסדר תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי

תשלום חשבונות בבנק הדואר בפריסה של עד 36 תשלומים* באמצעות כרטיס האשראי שלך 
 
הדרך הנוחה והקלה לתשלום חשבונות
 
* ניתן לשלם חשבונות למגוון גופים: חברת חשמל, בזק, משרדי ממשלה, רשויות המס, קנסות משטרה, אוניברסיטאות וכדומה.
* ניתן לשלם בדרך זו גם תשלומים שמצויין עליהם: "לתשלום במזומן בלבד".
* אפשרות לפריסת תשלומים בין 3 ל- 36 תשלומים*, עד 100,000 ₪ בכפוף לאישור חברת האשראי.
 
* מתן האשראי כפוף לשיקול דעתן הבלעדית של חברות האשראי. השירות כרוך בתשלום ריבית לחברות המימון.


תנאים לביצוע עסקות באמצעות השירות הנ"ל:
סכום מינימום לתשלום: 300 ₪, סכום מקסימום לתשלום: 100,000 ₪
סכום מינימום לתשלום חודשי: 50 ₪ לכל תשלום.
מקסימום תשלומים לעסקה: 36 תשלומים.
מינימום תשלומים לעסקה: 3 תשלומים. 
* לא תתאפשר פריסה לתשלומים בכרטיס מסוג אמריקן אקספרס.

נותן האשראי בגין פריסת תשלומים בכרטיס האשראי:

גמא מימון אישי ישיר בע"מ (מ.ר.54513) או סילבר א.צ ניהול (2012) בע"מ (מ.ר. 323380).

בנק הדואר איננו נותן האשראי ואינו צד להסכם של הלווה עם נותן האשראי.

מודעה זו אינה מהווה הצעה למתן הלוואה. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור מנפיק כרטיס האשראי בו מבוצעת הפריסה

ובהתאם לתנאים ושיעור הריבית בהסכם עם נותן האשראי, שיימסר ללווה באמצעות בנק הדואר,

ותהיה כפופה לאישורו ולחתימתו של הלווה על ההסכם.

ביטול עסקה יהיה לפי תנאי מנפיק כרטיס האשראי ובכפוף לדין, וכרוך גם בתשלום עמלה לנותן האשראי.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.


פתח צ'אט