עדיין לא התקבל מידע על דבר הדואר
דבר הדואר:
UZ0150397606Y
דואר איתך גם מהבית
רוצה להעביר דואר מהבית שלך לכתובת אחרת? אפשרי!
שליחות מדלת לדלת
השירות כרוך בתשלום
צו יבוא אישי
לתשומת ליבך, אם הטובין אינם מיובאים בייבוא אישי עליך לפנות לדואר ישראל או לחברת השילוח או הבלדרות, לפי העניין, וליידע אותם על כך לעניין זה, יבוא אישי הוא יבוא של טובין שאינם מיובאים על-ידי עוסק, אינם מיועדים לצרכי אספקה, ייצור או מתן שירותים והם יובאו בכמות סבירה לשימושך האישי או המשפחתי בלבד.
פתח צ'אט