קופות חולים - רישום ומעבר חברים בין קופות

החל מינואר 2010, ניתן יהא לעבור מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת פעמיים בתוך תקופה של 12 חודשים.
נקבעו 6 מועדי מעבר שבהם ניתן להגיש בקשת מעבר. ( ראו פירוט בהמשך הדף)


תאריכי המעבר הם:
1 ינואר
1 מרץ
1 מאי
1 יולי
1ספטמבר
1 נובמבר

בקשות למעבר יש להגיש עד 45 יום לפני תאריך המעבר הקרוב.

תאריך הגשת הבקשה מועד המעבר
מ-16.09 עד 15.11 1 בינואר
מ-16.11 עד 15.01 1 במרץ
מ-16.01 עד 15.03 1 במאי
מ-16.03 עד 15.05 1 ביולי
מ-16.05 עד 15.07 1 ספטמבר
מ-16.07 עד 15.09 1 בנובמבר

המבקש לבטל את הבקשה למעבר צריך להגיש את בקשת הביטול עד ה-15 בחודש הקודם לחודש שלפני מועד המעבר כמפורט מטה:

כדי לבטל מעבר ב-1 לינואר יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15.11.
כדי לבטל מעבר ב-1 במרץ יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15.01.
כדי לבטל מעבר ב-1 במאי יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15.03.
כדי לבטל מעבר ב-1 ביולי יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15.05.
כדי לבטל מעבר ב-1 בספטמבר יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15.07.
כדי לבטל מעבר ב-1 בנובמבר יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15.09.

 

חשוב לדעת

יש להצטייד בתעודת זהות או בהתאם להנחיות קופות החולים.

 

כמה זה עולה?

16.60 ש"ח לפעולת רישום, מעבר וביטול.

  

- לבירורים נוספים צור קשר עם מוקד בנק הדואר בטלפון: 076-8871133.