אישור מסירת דבר דואר רשום בארץ

אישור מסירת דבר דואר רשום בארץ הוא שירות עזר למשלוח דבר דואר רשום ומטרתו לספק הוכחה לשולח כי דבר הדואר נמסר לנמען.

כל המעונין בשירות זה ימלא טופס מיוחד ביחידת הדואר וישלם את האגרה הנדרשת.  
האגרה לא תוחזר, אף אם דבר הדואר לא ימסר לתעודתו. 

כמה זה עולה ? תעריף ש"ח
אישור מסירה תקני או בטופס שאישרה הרשות 1.70
בטופס אחר 5.50

 מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר