שיטת המיקוד החדשה מידע ללקוחות עיסקיים

כניסה למערכת מענים ללקוחות עסקיים

משרד התקשורת אישר לדואר ישראל להוביל מהלך להטמעת שיטת מיקוד.
השלב הראשון- ב- 6 ביוני 2011 החלה חברת דואר ישראל למיין ולחלק את הדואר הכמותי על-פי קוד חלוקה חדש בן 9 ספרות.
השלב השני- כלל מעבר למיקוד בן 7 ספרות אשר התרחש בתחילת 2013 וחל על כלל האוכלוסייה.

מהלך זה יוביל לשיפור השירות של דואר ישראל ומיון יעיל יותר של הדואר.
אנו מזמינים אותך להצטרף לשיפר בשירות. רק לקוחות אשר דברי הדואר שלהם יישאו מיקוד 7 ספרות וקוד חלוקה בן 9 ספרות, יוכלו ליהנות מהנחת דואר כמותי. לקוחות אשר ערוכים כבר כיום להטביע קוד חלוקה על דברי הדואר שלהם יוכלו להתחיל לבצע זאת מיידית.
לתשומת לבך! בהתאם להחלטת משרד התקשורת, קוד החלוקה החדש בא בנוסף למיקוד ואינו מחליף אותו. לכן, על  דברי דואר במשלוחים כמותיים לשאת הן את קוד החלוקה והן את המיקוד החדש בן 7 ספרות בהתאם לכללי ארגון פני המעטפה שנקבעו.

קוד החלוקה
בנוסף למיקוד המהווה את המספר הקבוע של נקודת חלוקה, הוצמד לכל נכס מספר נוסף - קוד חלוקה. זהו קוד בן 9 ספרות, אשר משמש למיון וחלוקה של הדואר הכמותי ומכיל את כל המידע הנחוץ להביא את דבר הדואר אל יעדו  באופן המדויק, היעיל והאמין ביותר.
קוד החלוקה הנו קוד דינאמי, אשר מנוהל בדואר ישראל באמצעות מערכת ממוחשבת ומתעדכן בהתאם לשינויים המבוצעים בשטח מעת לעת. אחת לרבעון עליך לבצע עדכון שוטף של קוד החלוקה, אותו ניתן יהיה לקבל באמצעות אתר דואר ישראל.
בשיטת המיון באמצעות קוד חלוקה, מתבקש ארגונך להביא את הדואר הכמותי כשדברי הדואר יהיו מסודרים על פי קוד החלוקה בלבד.
 
לנוחותך, ניתן לשלוח  אלנו קבצים לביצוע שרות להשתלת מיקוד/קוד חלוקה  למיילmikudsupport@postil.com.
לקוחות דואר כמותי  יכולים לפנות למנהלי הלקוח בדואר ישראל אשר יתנו מענה בנושא קבלת קבצי מיקוד וקודי חלוקה.

פני המעטפה החדשים
פני המעטפה יישארו במתכונת הקיימת, תוך התחשבות במידע מטעמך אשר יופיע על פני המעטפה (מעבר לפרטי הנמען).

המיקוד החדש: יופיע משמאל לשם הישוב בהתאם לסטנדרטים הקיימים היום.

קוד החלוקה: ללקוחות אשר דברי הדואר שלהם נושאים ברקוד, יודפס הקוד באופן עצמאי מתחת או מעל לברקוד. במקרים שבהם לא מופיע ברקוד, יש להדפיס את מספר קוד החלוקה בפינה השמאלית, במרחק 1.5 ס"מ לכל הפחות מתחתית המעטפה.

מעטפה לדוגמא:


שיטת המיקוד החדשה
הדרך שלנו להתמקד בשיפור השירות בעבורך!

 
פרטים נוספים על שיטת המיקוד החדשה ועל ההיערכות לקראתה בטל': 1-800-300-171