EMSdoc משלוח מסמכים מהיר לחו"ל

שירות EMS doc - משלוח מסמכים מהיר לחו"ל בשירות EMS ובמחירים מיוחדים.         
 
משלוח מסמכים במשקל של עד 1/2 ק"ג, תוך 3 ימי עסקים ליעדים מרכזיים בעולם, עם מעקב ממוחשב אחר הפריט, ובמחירים אטרקטיביים במיוחד.

השירות מיועד ומומלץ לגופים השולחים מסמכים לחו"ל. הוא כולל איסוף מדלת הלקוח, אחריות בסיסית, הטסה, אגרת דלק, אגרת בטחון ומסירה ללקוח.

השירות הינו למנויים בלבד. 
 

תעריפים :

משקל עד 1/2 ק"ג משקל עד 1/2 ק"ג מחיר למנוי
קבוצה 1 56.00 ש"ח
קבוצה 2 85.00 ש"ח
קבוצה 3 76.00 ש"ח
קבוצה 4 84.00 ש"ח
קבוצה 5 69.00 ש"ח
קבוצה 6 82.00 ש"ח
קבוצה 7 81.00 ש"ח
קבוצה 8 98.00 ש"ח
קבוצה 9 130.00 ש"ח
קבוצה 10 90.00 ש"ח
קבוצה 11 114.00 ש"ח

השיוך לקבוצה זהה לשיוך משלוחי ה- EMS.

לרשימת המדינות והקבוצות במחירון השירותים הבינלאומיים המלא

 
הערות :

  • לכמות מינימום של 101 פריטים בחודש קלנדרי  
  • במידה והכמות אינה עומדת במינימום החודשי, הכמות תתווסף אל משלוחי ה-EMS ,הרגיל ויינתנו התעריפים של ה-EMS הרגיל
  • התעריף יינתן בהפקת תעודת משלוח באמצעות הפורטל, כשעל התעודה יצויין  EMSdoc
  • מחירון השירותים הבינלאומיים המלא 

 

שימו לב - לאור צמצום הטיסות מישראל ואליה והמצב השורר במדינות היעד, חברת דואר ישראל מעדכנת שיתכנו עיכובים בהגעת משלוחי הדואר הבינלאומי לנמענים בחו"ל.

חברת דואר ישראל עושה מאמצים להעביר את דברי הדואר ליעדיהם באופן המיטבי ופריטי ה-EMS יקבלו קדימות בשלבי הטיפול. עם זאת, בעקבות צמצום דרכי הטסה לאוסטרליה, חברת דואר ישראל מעדכנת כי ישנם עיכובים בהעברת פריטי EMS ואקו פוסט ליעד זה.

חברת דואר ישראל אינה יכולה להבטיח את זמני מסירת פריטי ה-EMS ומשלוחי דואר אחרים ומתנצלת על העיכובים בשירות הדואר הבין לאומי מסיבות שאינן בשליטתה. נביא לידיעת כלל הלקוחות כי נוכח מגפת הקורונה ברחבי העולם, ייתכנו שינויים לאופן המסירה ו/או החתמת הנמען בעת חלוקת הדואר, בהתאם לתנאים ולהחלטות מפעיל הדואר המקומי במדינת היעד.


פתח צ'אט