תנאי שימוש

המידע באתר האינטרנט של דואר ישראל מוצג לצורך אינפורמציה בלבד ואין בו כדי לחייב את דואר ישראל לכל דבר ועניין.
אין המשתמש רשאי להסתמך על המידע או כל נתון אחר הכלול בו לצורך שימוש רשמי או מסחרי כלשהוא.
דואר ישראל לא יהיה אחראי עבור כל תוצאה של שימוש כזה.
כל הזכויות שמורות לדואר ישראל 2008®


מדיניות פרטיות בדואר ישראל >>