הפצת שירותי מידע ממאגר רישום המקרקעין של משרד המשפטים - תעריפים

תעריפי נסח טאבו

1. אגרה ממשלתית למשרד המשפטים תעריף בש"ח ( לא כולל מע"מ) - 15.00 ש"ח.

 

תעריפי חב' הדואר - בנוסף לאגרה הממשלתית תעריף בש"ח (כולל מע"מ)
2.1 נסח לצפייה באתר חב' הדואר באינטרנט 5.70 ש"ח
2.2 הזמנת נסח לצפייה באמצעות מוקד טלפוני 171 (1) 21.20 ש"ח
2.3 הזמנת נסח לצפייה - מנויים (צבירה חודשית) -
מ 1 עד 50 5.60 ש"ח
מ 51 עד 200 5.00 ש"ח
מ 201 עד 500 4.64 ש"ח
מ 501 עד 1000 4.17 ש"ח
מ 1,001 עד 2,000 3.83 ש"ח
מעל 2,000 3.49 ש"ח
2.4 משלוח נסח טאבו שהוזמן במוקד טלפוני 171 למזמין באמצעות דואר רגיל 2.50 ש"ח

* (1) משלוח בפקס או במייל כלול במחיר