תיקי שירות

חברת דואר ישראל נותנת שירותים לא דואריים בהתאם לאישור משרד התקשורת כמופיע בנספח ב' לרישיון הכללי לחברת דואר ישראל בע"מ.
שירותים אלה ניתנים בהתאם לתיקי השירות שאושרו לחברת דואר ישראל.

להלן מוצגים פרטי השירותים הלא-דואריים אשר כלולים ברישיון של חברת דואר ישראל. תיאור השירותים אינו כולל מידע המהווה סוד מסחרי. במקומות בהם קיים מידע כזה, מוצג במקומו הסימון: [----------].

שירות 5.2 - דואר אלקטרוני

שירות 5.4 – עמילות מכס.

שירות 5.5 – שירות ערך מוסף לדואר ולהעברתו.

שירות 5.6 – הדפסה על פריטים של הלקוח.

שירות 5.9 – מכירת מוצרי משרד ותקשורת.
שירות 5.8 - הפקה ומכירה של כרטיסים שונים

שירות 5.11 – השכרת מקום ביחידות דואר
שירות 5.12 – ניהול מלאי, אחסון, אריזה, מיון והפצת מטענים וסחורות ללקוחות עסקיים.

שירות 5.13 – לוגיסטיקה לרבות מחסני ערובה.

שירות 5.14 – הובלה ובידוק ביטחוני של מטענים ושל כבודת נוסעים (ביבשה, בים ובאוויר)

שירות 5.17 – מוקד טלפוני ואינטרנטי.

שירות 5.19 – מכירות פוליסות ביטוח אלמנטרי לרכב.

שירות 5.21 – מוצרים מבוססי בולים.

שירות 5.20   – מוצרים משלימים.

שירות 5.24 - שירותי עזר משפטיים ואחרים (שליחות "חכמה")

שירות - רשום מהיר

שירות - מהיר לתיבה

שירות - אביזרי רכב

שירות - מכירת מוצרים ושירותים למשקי בית ומשרד

 


פתח צ'אט